Опрема

Инструменти за тестирање

Тестирање-Инструменти
Тестирање-Инструменти
Тестирање-Инструменти
Тестирање-Инструменти
Тестирање-Инструменти
Тестирање-Инструменти

Континуирана машина за цртање лименки

Континуирана-конзерва-машина за цртање
Континуирана-конзерва-машина за цртање

Машина за емајлирање

Емајлирање-машина
Емајлирање-машина
Емајлирање-машина
Емајлирање-машина
Емајлирање-машина
Емајлирање-машина
Емајлирање-машина

Алуминиумска обвивка со бакар

Бакар-обложена-алуминиум-облога
Бакар-обложена-алуминиум-облога
Бакар-обложена-алуминиум-облога
Бакар-обложена-алуминиум-облога
Бакар-обложена-алуминиум-облога
Бакар-обложена-алуминиум-облога
Бакар-обложена-алуминиум-облога

Машина за жарење

Греење-машина
Греење-машина
Греење-машина

Печка за жарење

Греење-печка

Мала машина за цртање жица

Мала-жица-цртачка-машина
Мала-жица-цртачка-машина

Средна машина за цртање

Средна машина за цртање
Средна машина за цртање
Средна машина за цртање
Средна машина за цртање